ระบบสมัครเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
     
 

 
 
     
  ข้อมูลผู้สมัครสอบเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
     
 
กรอกข้อมูลผู้สมัคร
         
 เลขบัตรประชาชน    
    ตัวอย่าง 1579900001888 ( เลขบัตรที่ขึ้นด้วย G ให้เปลี่ยนเป็น 0 )