ข้อมูลผู้สมัครสอบเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Extra-Sport  
  ผู้สมัครต้องมีผลงานระดับภาคขึ้นไป อาทิ กอล์ฟ จักรยาน เทควันโด ยิงปืน ปัจจักสีลัต มวยไทย/สากล ฯลฯ  
  โดยผู้ปกครองสนับสนุนและรับผิดชอบการฝึกซ้อมเองและไม่ได้กิน-นอนอยู่ประจำที่โรงเรียน(ไป-กลับเอง)  
 
กรอกข้อมูลผู้สมัคร
         
 เลขบัตรประชาชน    
    ตัวอย่าง 1579900001888 ( เลขบัตรที่ขึ้นด้วย G ให้เปลี่ยนเป็น 0 )