ข้อมูลผู้สมัครสอบฟุตบอล สโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด  
  สนามสอบเชียงราย  
     
 
 
         
         
กรอกข้อมูลผู้สมัคร
       
 เลขบัตรประชาชน    
    ตัวอย่าง 1579900001888 ( เลขบัตรที่ขึ้นด้วย G ให้เปลี่ยนเป็น 0 )