ข้อมูลผู้สมัครสอบเข้าศึกษา  
     
     
 
กรอกข้อมูลผู้สมัคร
         
เลือกระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 4 Extra-SPORT  
       
 เลขบัตรประชาชน    
    ตัวอย่าง 1579900001888 ( เลขบัตรที่ขึ้นด้วย G ให้เปลี่ยนเป็น 0 )