ระบบลงทะเบียนนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การตรวจสอบสถานะการสมัคร หรือ แก้ไขข้อมูล


ยืนยันตัวตน โดยใช้ "เบอร์โทรที่กรอกตอนสมัคร"
หากเข้าตรวจสอบสถานะไม่ได้ กรุณาติดต่อฝ่ายรับสมัครทาง Line officail