ระบบลงทะเบียนนักเรียนโควตา( ภายใน )
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ระบบนี้สำหรับลงทะเบียนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตา(ภายใน)
หากพบปัญหาการดำเนินการ ติดต่อ ครูคมสันต์ มาฟู โทร.0815300481