ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

*กรณีขึ้นต้นด้วย G ให้เปลี่ยนเป็น 0
หมายเหตุ : Username คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร


เปิดรับสมัคร(รอบทดแทน)
ตั้งแต่ 19 ก.พ. ถึง 3 มี.ค. 2567 ประกาศรายชื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567


ระบบออนไลน์ สมัครได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
อ่านประกาศ