ข้อมูลผู้สมัครสอบเข้าศึกษา  
  หมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงหากตรวจสอบพบว่าข้อมูลเป็นเท็จจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ  
     
 
  กรอกข้อมูลผู้สมัคร        
เลือกระดับชั้น    
       
 เลขบัตรประชาชน       
    ตัวอย่าง 1579900001888 ( เลขบัตรที่ขึ้นด้วย G ให้เปลี่ยนเป็น 0 )  
กรณีไม่มีข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน
ให้ติดต่อทางโรงเรียนเพื่อขอรับหมายเลขบัตรสำรองทาง Line Official