ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่ 13 พ.ย. ถึง 30 ธ.ค. 2566


ระบบออนไลน์ สมัครได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
สมัครตรงที่โรงเรียน เฉพาะ เสาร์ - อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
อ่านประกาศ